Տան մակերեսի հաշվարկ 05.03.2020

Տան մակերեսը հավասար է սենյակների մակերեսների գեմարին։Հաշվում ենք սենյակի մակերեսները բազմապատկելով երկու կողմերը։ Եթե սենյակը ողղանկյուն չի, բաժանում ենք ուղղանկյունների,հաշվում մակերեսը, ապա գումարում։

S=5*3+3*3+6*4+2*3+5*3+4*5=89 մ2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s